Thursday, December 29, 2011

sifat 50 ( istigna dan iftikar )


( IKTIKAT 50 )

SIFAT ISTIGNA DAN SIFAT IFTIKAR PADA HAK ALLAH SWT

ISTIGRNA
 adalah terkaya allah dari pada tiap tiap sesuatu yang lain dari pada nya
DIFAHAN DARI SIFAT IISTIGRN
1.       Tiada mengambil faedah allah ta’ala dari pada menghukum dan mengadakan ‘alam  ini
2.       Tiada Wajib bagi allah mengadakan hukum ini
3.       Tiada memberibekas dengan kekuatan ‘alam pada terjadi nya sesuatu
DAN MUSTAHIL NYA JUGA ADA TIGA
1.        mengambil faedah allah ta’ala dari pada menghukum dan mengadakan ‘alam  ini
2.       Wajib bagi allah mengadakan hukum ini
3.       memberibekas dengan kekuatan ‘alam pada terjadi nya sesuatu
IFTIKAR
Adalah tiap tiap sesuatu berhajat kepada allah ta’ala
                DIFAHAM DARI SIFAT IFTIKAR
1.       Baharu ‘alam ini
2.       Tiada member bekas dengan tabi’at nya ‘alam itu pada terjadi nya sesuatu
DAN MUSTAHIL NYA ADA DUA
1.       Qadim  ‘alam ini
2.       memberi bekas dengan tabi’at ( kebiasaan ) nya ‘alam itu pada terjadi nya sesuatu

* PEMBHAGIAN SIFAT ISTIGRNA DAN IFTIKAR *
PADA KALIMAT “LA ILAHAILLALLAH”

LA           => WUJUD - QIDAM - BAQA -
                      MUKHALAFATUHU LILHAWADIS - QIAMUHU  BINAFSIHI

ILAHA   =>  SAMA’ - BASHAR - KALAM - SAMI’ON - BASHIRON -                                 MUTAKALIMON

ILL           => QUDRAH  - IRADAH - ‘ILMU - HAYAH

ALLAH   => QADIRO - MURIDON - ‘ALIMON - HAYYON - WAHDANIAH


2 comments:

  1. jroh that nyan aso jih
    s_afwadi@yahoo.com

    ReplyDelete
  2. Sangat Bermanfaat Artikelnya ??

    ReplyDelete

selalu ada jalan menuju roma !